KNIŽNÍ PŘEDSTAVENÍ

Knižní představení mají v Ateliéru divadlo a výchova pro Neslyšící (dříve znám pod názvem Výchovná dramatika pro Neslyšící) na Divadelní fakultě JAMU v Brně více než 25 let svoji tradici. Jde o projekt, kdy si každý student vybere či vymyslí pohádku nebo příběh, ke kterému si výtvarně zpracuje jedinou kulisu – knihu.

Poté příběh pomocí pohybového divadla a využití českého znakového jazyka (ČZJ) převede do divadelního tvaru. Knižní představení pak sklízí úspěch na různých kulturních festivalech, v rámci programů na podporu inkluze ve školách i společnosti. Jsou oceňovány nejen jako edukační, ale také jako samostatné nevšední divadelně-interaktivní představení.

Po představení je možné uskutečnit workshop, který se váže k tématu knihy a zároveň splňuje aktuální cíle konkrétní skupiny.

Knižní představení byla původně primárně určena pro děti se sluchovým postižením, které mají motivovat ke čtení s porozuměním a zajímavou a poutavou formou jim pomáhají pochopit příběh. V současnosti roste poptávka učitelů i rodičů po knižních představeních také pro slyšící děti, které bývají těmito vystoupeními velmi zaujati. Častokrát mohou poprvé vidět jinou komunikační formu, seznamují se se znakovým jazykem a lidmi se sluchovým postižením.

Děti i dospělé zpravidla upoutá pohybové ztvárnění i zajímavý výtvarný artefakt – KNIHA. Tu si vyrábí studenti sami. Může mít klasickou i netradiční podobu a stává se jedinou kulisou i partnerem pro sdělení. Absolventi Ateliéru DVN ještě dlouho po ukončení studia se svými knihami vystupují.

Nad vznikem knižních představení vždy dohlíží pedagogové Ateliéru DVN, zejména prof. Zoja Mikotová a prof. Broulíková.

Divadelní spolek OUKEJ svou podstatou navazuje na Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící na DF JAMU, a všechna níže nabízená knižní představení jsou hrána neslyšícími či slyšícími absolventy tohoto ateliéru.

Aktuální knižní vystoupení:

Moje Objevování – Monika Goldefusová

 • Příběh o Moničce, která objevila, že je nutné ochránit přírodu. Ale jak? To se dozvíte v tomto knižním představení.
 • Toto knižní představení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
 • Délka vystoupení je v rozmezí 15-20 minut.
 • Po vystoupení je možné připojit interaktivní workshop.

Perníková Chaloupka – Markéta Kunášková

 • Známý příběh lidové pohádky ztvárněn pomocí pohybového divadla s využitím znakového jazyka je vhodný pro děti od 3let, ale také pro všechny věkové kategorie. Starší děti či dospělí, kteří příběh Perníkové chaloupky dobře znají, mohou více vnímat a poznávat jak lze příběh ztvárnit pouze pohybem a také krásu jednoduchých vět v ČZJ.
 • Čas vystoupení cca 20 min.
 • Po vystoupení lze zrealizovat workshop přizpůsobený dané skupině.

Kocour v botách – Veronika Slámová

 • Bude chudák bohatý? Sní kocour obra? Chcete vidět jak to všechno dopadne? V této pohádce vyprávěné v českém znakovém jazyce pomocí pohybového divadla a barevné knížky se vše dozvíte! rozumět budete! Na to se spolehněte!
 • Vhodná pro děti ze ZŠ.
 • Čas vystoupení cca 15 min.
 • Po vystoupení lze zrealizovat workshop přizpůsobený dané skupině.

O divokém prasátku – Aneta Hegyiová

 • Pohádka o divokém prasátku je příběhem o přátelství, pochopení a porozumění. V lese spolu žijí zvířátka- medvěd, zajíc, jezevec s jezevčicí a prasátko. Prasátko všem ostatní zvířátka přehlížejí, až do chvíle, kdy se ztratí.
 • Příběh je vhodný pro děti v mateřských školách a žáky v nižších třídách prvního stupně.
 • Délka příběhu cca 20 min.
 • Je možné navázat workshopem na témata související s příběhem, ale také s komunikací s osobami se sluchovým postižením.
 • Workshop je upraven specifickým potřebám skupiny.

Jak koza napálila lva – Monika Goldefusová

 • Tato indická bajka líčí příběh o koze, která se dostala do úzkých. Naštěstí to koze pálí, a tak přechytračí lva i šakala. Zajímá vás jak? To se dozvíte v tomto vystoupení.
 • Toto knižní vystoupení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
 • Délka vystoupení cca 12-15 min.
 • K představení je možné připojit interaktivní workshop.

O dvanácti měsíčkách – Radka Kulichová

 • Pohádka o tom, jak zlá macecha a její dcera Holena trápily hodnou Marušku. Podaří se Marušce z lesa v zimě přinést jahody? Naštěstí dobro vždy vyhraje a zlo je potrestáno.
 • Děti se se známým příběhem seznámí tentokrát beze slov s využitím pantomimy a českého znakového jazyka. Vyprávění je možno přizpůsobit komunikačním potřebám skupiny.
 • Pro děti 4 – 10 (14) let – pro menší děti vhodné jako seznámení s obsahem pohádky, pro starší jako seznámení s českým znakovým jazykem.
 • Délka vystoupení cca 20 min.
 • Následný workshop lze udělat na zakázku dle zadání.

Na poli a ve městě – Nikola Věntusová

 • Bajka o městské a polní myši.
 • Městská myš se jednoho dne ocitne na poli a potká další myš – myš polní. Jak tohle setkání nakonec dopadne a jaká nebezpečí na ně číhají? To se dozvíte v knižním představení Na poli a ve městě.
 • Příběh je vhodný pro děti v mateřských školách a žáky v nižších třídách prvního stupně základní školy.
 • Délka vystoupení cca 15-20 minut
 • Po vystoupení lze zrealizovat workshop přizpůsobený dané skupině propojený s tématem příběhu.

Do divadla?! – Kristýna Pavlů

 • Zpracování prostředí divadla do podoby knihy.
 • Společně se vydáme prozkoumat a poznat různá zákoutí divadla.
 • Představení seznamuje nejen s prostředím a pracovníky divadla, ale i s etikou chování v divadle.
 • Vhodné i pro mezigenerační skupiny.
 • Délka vystoupení cca 20 minut.

O Smolíčkovi – Dáša Máliková

 • Převyprávění známé pohádky “O Smolíčkovi” za využití českého znakového jazyka, pohybového divadla a barevné knížky.
 • Chcete vědět jak dopadne Smolíček? Zachrání ho jelen nebo si ho jeskyňky uvaří? To vše se dozvíte! Budeme se na Vás těšit!
 • Představení trvá cca 30 min.
 • Vhodné pro všechny věkové kategorie.
 • K představení je možné připojit interaktivní workshop.