Hands dance

Hands Dance je skupina slyšících a neslyšících tlumočníků z Brna, která se věnuje uměleckému tlumočení do znakového jazyka.

Skupina vznikla v roce 2014 a od roku 2017 je součástí Divadelního spolku OUKEJ. Na svém kontě má stovky písní tlumočených do znakového jazyka a desítky instrumentálních skladeb interpretovaných pro Neslyšící. Natočila také několik videoklipů ve znakovém jazyce, například k písni Yesterday, Modlitba pro vodu, Tichá noc atd. Věnuje se i uměleckému tlumočení divadelních inscenací, a to ve spolupráci s profesionálními, studentskými i amatérskými divadelními soubory.

Cílem skupiny Hands Dance je přiblížit a zprostředkovat zážitek z hudby a divadla neslyšícím divákům. Její činnost je zároveň osvětou v oblasti jazyka a kultury Neslyšících směřující na širokou veřejnost. V uměleckém tlumočení využívá kombinaci znakového jazyka a divadelně-pohybově-vizuálních prvků.

Nabízíme:

  • samostatná vystoupení tlumočených písní na reprodukovanou i živou hudbu;
  • zajištění uměleckého tlumočení písní do znakového jazyka na vašich kulturních akcích;
  • zajištění interpretace instrumentální hudby pro Neslyšící;
  • umělecké tlumočení divadelních inscenací do znakového jazyka;
  • program s písněmi ve znakovém jazyce pro děti;
  • interaktivně kreativní workshopy.