Hands dance

Hands Dance je skupina slyšících a neslyšících tlumočníků z Brna, která se věnuje uměleckému tlumočení do českého znakového jazyka.

Hands Dance vzniklo v roce 2014 a zabývá se tlumočením divadelních inscenací a interpretací hudby a písní prostřednictvím umělecké formy českého znakového jazyka a divadelně-pohybově-vizuálních prvků.

Cílem Hands Dance je přiblížit a zprostředkovat zážitek z hudby a divadla neslyšícím divákům. Prostřednictvím uměleckých vystoupení přibližují slyšícím divákům jazyk a svět Neslyšících a nabízí jim tak i nevšední vizuální zážitek.

Nabízíme:

  • tlumočení hudby a písní na objednávku,
  • samostatná vystoupení tlumočených písní,
  • vystoupení v rámci veřejných společenských akcí (festivalů, plesů, atd.),
  • workshopy.