KNIHA JAKO DIVADLO2019-11-21T11:21:50+01:00

Kniha jako divadlo

Divadelní spolek OUKEJ přináší nabídku knižní představení s workshopem pro žáky mateřských, základních i středních škol v Brně. Tyto aktivity lze modifikovat dle věku a počtu žáků, proto jsou představení vhodná jak pro děti z MŠ, tak i pro žáky ZŠ a SŠ.

Projekt je unikátní v tom, že všechny aktivity uskutečníme přímo u Vás ve škole, nemusíte tedy s žáky nikam přejíždět.

Délka knižních představení je individuální v rozmezí  15 – 25 min. Na  vystoupení zpravidla navazuje interaktivní dílna. Celkový čas aktivity s žáky může být tedy 45, 60 či 90 minut, nebo dle domluvy.

Workshop po představení je zaměřena dle tématu příběhu, ale především se žáci hravou formou seznámí se zásadami komunikace s osobami se sluchovým postižením. Po domluvě je možné workshop přizpůsobit vašim požadavkům a zapracovat potřebná témata (např.: spolupráce, empatie, environmentální témata apod.)

Projekt “Kniha jako divadlo“ je podpořen Magistrátem města Brna. Díky této grantové podpoře Vám můžeme nabídnout knižní představení do konce kalendářního roku 2019 za sníženou cenu 10kč za žáka.

Výslednou podobu projektu na Vaší škole domluvíme a přizpůsobíme dle vašich požadavků.

Pokud máte zájem neváhejte a napište nám svoje požadavky: spolek.oukej@gmail.com nebo přes kontaktní formulář.

koordinátor projektu „Kniha jako divadlo“
Markéta Kunášková
+420 608608760