Načítám Akce

Akce konaná ve spolupráci s poradenským centrem Alfons v rámci festivalu TÝDEN KOMUNIAKCE osob se sluchovým postižením.

Jedná se hudební vystoupení skupiny Hands Dance kteří přetlumočí pro neslyšící české i zahraniční písně v podání Lucie Hanákové a kapely Sonic People.

Současně se také dozvíte více o výukové opoře nejen pro studenty se sluchovým postižením, kde jsou shromážděny překlady technických termínů z ČJ do ČZJ. Tuto výukovou oporu vytváří poradenské centrum Alfons již několik let.

Přejít nahoru