Skautský institut v Hradci pořádal skvělou akci s názvem Pítrs a Márdi nejen pro neslyšící. Koncertu této dvojice z kapely Vypsaná Fixa předcházela beseda s tlumočníky, studenty tlumočnického oboru a neslyšícím Jiřím Procházkou. A my z Hands Dance jsme tam byli taky. Na besedě za naši skupinu dostala slovo také Radka Kulichová a vyprávěla divákům o Hands Dance a uměleckém tlumočení.

Po besedě následoval koncert, který si všichni moc užili a důkazem bylo i to, že si publikum vyžádalo přídavek. Pítrs a Márdi přídavek zahráli, ale s respektem k neslyšícím si publikum mohlo vybrat jednu z písní, která už zazněla, tedy byla dopředu připravená.

Tímto bychom chtěli za celou akci poděkovat, obzvláště za vstřícný postoj k nám tlumočníkům. Skvěle jsme si to užili a těšíme se na další spolupráci.

Můžete si také přečíst článek, který o koncertě napsal Český rozhlas v Hradci Králové.