Čas zase letí jako o závod a blíží se nám pomalu přípravy na adventní a vánoční období. Taky se těšíte? K adventu neodmyslitelně patří zpomalení, setkávání se s blízkými lidmi, ale také charitativní činnost. My bychom se letos rádi připojili k akci DARUJ KELÍMEK.

Projekt a jeho organizátoři míří na brněnské vánoční trhy. Poté, co zákazníci vrátí zálohovatelné kelímky, mohou se rozhodnout, že 50,- zálohu věnují na nějaký dobročinný záměr.

Ve skupině organizací, které se mohou sbírky zúčastnit, je ovšem pouze 18 míst. Letos se přihlásilo 52 zájemců a je na veřejnosti, aby si vybrala, které organizace se sbírky zúčastní.

Teď tedy přichází naše prosba směrem k vám! Nyní máme jen pár dní na to, abychom se do výběru dostali. A k tomu budeme potřebovat vaši pomoc.

Jak nás můžete podpořit?

Na oficiálním facebooku DARUJ KELÍMEK si rozkliknete fotografii s naším Dobročinným záměrem Divadelního spolku OUKEJ a k té přidáte reakci palec nahoru 👍nebo srdíčko ❤️. To je vše. Je to jednoduché že? Níže vám sdílíme přímý odkaz. Pokud byste nám chtěli pomoct dvojnásob, budeme rádi za sdílení na vašem FB profilu.

Hlasování bude ukončeno 31. 10. 2023 ve 20:00.

Zde najdete odkaz na naši fotografii, u které nám můžete vyjádřit svou podporu přidáním palce nahoru 👍nebo srdíčkem ❤️.

Děkujeme vám za Vaši podporu!


Dobročinný záměr Divadelního spolku OUKEJ:
Divadelní spolek OUKEJ tvoří neslyšící a slyšící profesionálové. Naší společnou vášní je umění a jeho zpřístupňování všem. Hlavní cílovou skupinou jsou však osoby se sluchovým postižením.
Mezi naše činnosti patří tvorba divadelních představení pro děti, mládež, dospělé i seniory. Zaměřujeme se na workshopy, diskuse a umělecké tlumočení do znakového jazyka. Zajišťujeme také vzdělávací semináře, přednášky a zabýváme se překlady a úpravou videí pro osoby se sluchovým postižením.
Nabídka našich činností je jedna z mála, která je vhodná pro osoby se sluchovým postižením. Díky této nabídce si mohou naplno užít rozličné kulturní události a navštívit divadlo bezbariérově.
Naší činností dáváme všem divákům jedinečnou příležitost prozkoumat svět umění a kultury z nové perspektivy. Naše projekty překračují bariéry mezi sluchově postiženými a slyšícími lidmi, ale také mezi různými věkovými kategoriemi ve snaze o vzájemné propojení.
Vaše podpora nám umožní pokračovat v naší tvorbě, zpřístupňování umění osobám se sluchovým postižením a osvětové činnosti.
Finance budou využity na samotnou realizaci našich činností, materiální zajištění, kdy bychom potřebovali zakoupit nejrůznější pomůcky, které využijeme při realizaci workshopů. Dále bychom finance využili pro zajištění adekvátního technického zázemí, což umožní rozšířit dosah našich aktivit.
Naše snahy směřují k tomu, aby umění bylo přístupné pro všechny, bez ohledu na jejich sluchové postižení a zároveň přibližovat jedinečný jazyk a kulturu Neslyšících většinové slyšící společnosti. Vaše finanční podpora nám pomůže na cestě k naplňování těchto cílů, rozšiřování inkluze v umění a vzdělávání.
Děkujeme vám za vaši podporu!