Stejně jako v loňském roce jsme se zúčastnili akce Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Tlumočeno bylo slavnostní zahájení do ČZJ (český znakový jazyk), ale také do MZS (mezinárodní znakový systém). Na závěrečném ceremoniálu skupina Hands Dance vystoupila s písní Imagine ve znakovém jazyce.

Hands Dance a jeho zastřešující organizace Divadelní spolek OUKEJ se zúčastnili také akce Hvězdný den s Emilem, která se konala v sobotu 24. června na Kraví hoře v Brně. V rámci prezentace aktivit spolku jsme návštěvníky učili prstovou abecedu, společně tlumočili dětské písně do znakového jazyka a společně s dětmi realizovali další zábavné hry s využitím znakového jazyka.

Moc děkujeme Nadačnímu fondu Emil za spolupráci a těšíme se na další!

A zde  se můžete podívat, jaké to bylo na Hvězdném dni s Emilem.