KNIŽNÍ VYSTOUPENÍ2019-09-26T16:06:16+02:00

KNIŽNÍ VYSTOUPENÍ

Knižní představení mají v ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící již více než 20 let svoji tradici. Jde o projekt, kdy si každý student vybere či vymyslí pohádku nebo příběh, ke kterému si výtvarně zpracuje jedinou kulisu – knihu. 

Poté příběh pomocí pohybového divadla a využití českého znakového jazyka (ČZJ) převede do uměleckého vystoupení. Knižní vystoupení pak sklízí úspěch na různých kulturních festivalech, v rámci programů na podporu inkluze ve školách i společnosti. Jsou oceňovány nejen jako edukační, ale také jako samostatné nevšední divadelně-interaktivní představení.

Po vystoupení je možné uskutečnit workshop, který se váže k tématu knihy a zároveň splňuje aktuální cíle konkrétní skupiny.

Vystoupení byla primárně určena pro děti se sluchovým postižením, které motivují je ke čtení s porozuměním a zajímavou a poutavou formou jim pomáhají pochopit příběh. V současnosti roste poptávka učitelů i rodičů po knižních představeních také pro slyšící děti, které bývají těmito vystoupeními velmi zaujati. Častokrát mohou poprvé vidět jinou komunikační formu, seznamují se se znakovým jazykem a lidmi se sluchovým postižením.

Děti i dospělé zpravidla upoutá pohybové ztvárnění i zajímavý výtvarní artefakt – KNIHA. Tu si vyrábí studenti sami. Může mít klasickou i netradiční podobu a stává se jedinou kulisou i partnerem pro sdělení. Absolventi tohoto ateliéru ještě dlouho po ukončení studia se svými knihami vystupují.

Nad knižními vystoupeními vždy dohlíží pedagogové ateliéru VDN, zejména vždy prof. Zoja Mikotová a prof. Broulíková

Aktuální knižní vystoupení:

Perníková Chaloupka – Markéta Kunášková

 • Známý příběh lidové pohádky ztvárněn pomocí pohybového divadla s využitím znakového jazyka je vhodný pro děti od 3let, ale také pro všechny věkové kategorie. Starší děti či dospělí, kteří příběh Perníkové chaloupky dobře znají, mohou více vnímat a poznávat jak lze příběh ztvárnit pouze pohybem a také krásu jednoduchých vět v ČZJ.
 • Čas vystoupení cca 20 min
 • Po vystoupení lze zrealizovat workshop přizpůsobený dané skupině

Kocour v botách – Veronika Slámová

 • Bude chudák bohatý? Sní kocour obra? Chcete vidět jak to všechno dopadne? V této pohádce převyprávěné v českém znakovém pomocí pohybového divadla a barevné knížky se vše dozvíte! rozumět budete! Na to se spolehněte!
 • Vhodná pro děti ze ZŠ.
 • Čas vystoupení cca 15 min.
 • Po vystoupení lze zrealizovat workshop přizpůsobený dané skupině.

O divokém prasátku – Aneta Hegyiová

 • Pohádka o divokém prasátku je příběhem o přátelství, pochopení a porozumění. V lese spolu žijí zvířátka- medvěd, zajíc, jezevec s jezevčicí a prasátko. Prasátko všem ostatní zvířátka přehlížejí, až do chvíle, kdy se ztratí.
 • Příběh je vhodný pro děti v mateřských školách a žáky v nižších třídách prvního stupně.
 • Délka příběhu cca 20 min.
 • Je možné navázat workshopem na témata související s příběhem, ale také s komunikací s osobami se sluchovým postižením.
 • Workshop je upraven specifickým potřebám skupiny.

Princezna na hrášku – Michaela Sivčáková

 • Princ by si velmi rád vzal za manželku opravdovou princeznu. Nikde ji však nemůže najít. V deštivou noc se před branou objeví dívka. Kdo to je? To se dozvíte!
 • Příběh je vhodný pro děti v mateřských školách a žáky v nižších třídách prvního stupně.
 • Délka vystoupení cca 15 min.
 • Po vystoupení lze zrealizovat workshop přizpůsobený dané skupině propojený s tématem pohádky

O Veliké řepě – Barbora Dohnalová

 • Netradiční zpracování známé lidové pohádky.
 • Dědeček zasadil řepu. Hezky se o ní staral až vyrostla převeliká řepa. Všichni víme, jak to bylo dál, ale v tomto představení se dozvíme, jak svůj osud prožívala sama Řepa.
 • Vhodné pro všechny věkové kategorie.
 • Čas vystoupení cca 25 min.
 • Po vystoupení lze zrealizovat workshop zaměřený na komunikaci s lidmi se sluchovým postižením nebo dle domluvy.