Nově se v této pohnuté době zapojujeme  do projektu Kulturní nabídka pro

ukrajinské děti.Tato iniciativa patří mezi aktivity Brno pro Ukrajinu a má podporu Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Nabízíme mateřským i základním školám, které mají mezi svými žáky děti z Ukrajiny jakož i větším skupinám ukrajinských dětí naše představení z projektu  Kniha jako divadlo. Dětem nabízíme seznámení se s klasickými pohádkami za využití prvků pohybového divadla, nonverbální komunikace a vizuálních podnětů. Po zhruba dvaceti minutovém představení následuje interaktivní workshop zaměřený na seznámení se ze slovíčky, se kterými se děti  setkaly jak v českém jazyce, tak v českém znakovém jazyce. Dále workshop nabízí pro děti jistou formou uvolnění, hry, spolupráce a aktivní zábavy.

Jsme velmi rádi, že můžeme alespoň takto přispět k pomoci dětem zasaženým vážnou situací v jejich zemi a zpříjemnit jim jejich pobyt v našem městě.