Projekt „Hands Dance: písně pro oči i uši“, zaměřený na samostatná vystoupení skupiny za doprovodu živé hudby v Brně se uskutečńuje za finanční podpory statutárního města Brna. V rámci tohoto projektu se uskutečnila v lednu 2020 oslava pátého výročí Hands Dance a křest jejich kalendáře.

 

S radostí vám oznamujeme, že další vystoupení se uskuteční již v červnu. Přijďte se podívat ve středu 9. června 2021 od 17 hodin do Kavárny u Žambocha. Uvidíte umělecké tlumočení písní v podání Hands Dance za zpěvu Lucie Hanákové a kapely Sonic People.